تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از تغییر نام شهرک اکباتان تهران به «شهید آرمان» در تابلوهای شهری با اسپری و از سوی افراد ناشناس است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از تغییر نام شهرک اکباتان تهران به «شهید آرمان» در تابلوهای شهری با اسپری و از سوی افراد ناشناس است.

شماری از کاربران ارزشی با انتشار تصاویر این تغییر نام، در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود، نوشته‌اند: «فعلا با تغییر اسم شروع کردیم».آرمان علی‌وردی، «طلبه بسیجی» است که چهارم آبان و در جریان اعتراضات، در منطقه اکباتان تهران زخمی و بعد از آن شهید شد.پس از شهادت وی، سخنگوی شورای شهر تهران گفت: مطالبه‌گری زیادی برای تغییر نام شهرک اکباتان تهران به نام شهید آرمان علی‌وردی وجود دارد.او با این حال گفت که تعیین نام و تغییر نام شهرک‌ها در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نیست و این موضوع به هیات مدیره شهرک‌ها مربوط می‌شود.