ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره حوادث اخیر ایران مدعی شد ایران دوست دارد این ناآرامی ها را به ما ربط دهد تا بتواند ایالات متحده را سرزنش کند اما واقعیت این است که حکومت ایران با مشکلاتی مواجه است که اساسا ساخته خودش است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره اظهارات جو بایدن در خصوص ایران ادعا کرد رئیس جمهور آمریکا در اظهارات خود به احساسی که از ابتدای این اعتراضات در ایران داشتیم، یعنی ابراز همبستگی با معترضان اشاره می کرد.
این مقام آمریکایی با بیان اینکه ما از همان روزهای اول حمایت خود را اعلام کردیم، نقش آمریکا در این ناآرامی ها را رد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد دلیل تداوم ناآرامی ها، آرمانهای مشروع، واقعی و قلبی مردم ایران است و مردم معتقدند حکومت، آنها را از حقوق و خواسته‌هایشان محروم می‌کند.
ند پرایس مداخله آمریکا و نقش عوامل خارجی در حوادث ایران را منکر شد و ادعا کرد نقش آمریکا فقط این است که سرکوبگران و کسانی که با مردم با خشونت رفتار و اینترنت را قطع می‌کنند، وادار به پاسخگویی کند.
این مقام آمریکا مدعی شد، ایران دوست دارد این ناآرامی ها را به ما ربط دهد تا بتواند ایالات متحده را سرزنش کند اما واقعیت این است که حکومت ایران با مشکلاتی مواجه است که اساسا ساخته خودش است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت آنچه بسیاری را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده، این است که این جنبش با وجود سرکوب شدید حکومتی، تداوم دارد و متوقف نمی‌شود.
این مقام آمریکایی ادعا کرد تعیین مسیر این جنبش به مردم ایران بستگی دارد.