گروه فیلم: چندثانیه، ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی در پی فیلتر اینستاگرام بر خلاف وعده‌های انتخاباتی دولت رئیسی در حال بازنشر است را منتشر کرد.