در این تجمعات شعارهایی سر داده شده و یاد جانباختگان اعتراضات زاهدان نیز گرامی داشته شده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز اعتراضات بعد از مرگ تلخ مهسا امینی، دیروز نیز تجمعاتی در برخی شهر‌ها و دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

براساس تصاویر و گزارش های منتشر شده، تجمعات پراکنده ای در برخی شهرهای کشور از جمله اصفهان(در شهر قهدریجان ناآرامی های به درگیری کشیده شد)، تهران، کرج، مشهد، یزد، بندرعباس، اراک، شیراز، سنندج و … برگزار شد.

همچنین اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شد.

در این تجمعات شعارهایی سر داده شده و یاد جانباختگان اعتراضات زاهدان نیز گرامی داشته شده است.