نماینده سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نطق بیانیه‌ای درباره ایران پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  نماینده تروئیکای اروپایی  در جلسه شورای حکام آژانس اتمی در بیانیه‌ای گفت: من به نمایندگی از آلمان، انگلیس و فرانسه از مدیرکل گروسی برای آخرین گزارشش و معاون مدیرکل آپارو برای ارائه اطلاعات لازم تشکر می‌کنم. ما همچین از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام وظیفه‌اش ذیل شورای امنیت سازمان ملل – علی رغم عدم پایبندی ایران به تعهداتش در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک – قدردانی می‌کنیم. تروئیکای اروپایی از آژانس اتمی برای گزارش‌دهی بی‌طرفانه‌اش درخصوص فعالیت‌های تشکر و مدیرکل آژانس را ترغیب می‌کنیم که شورا را در جریان تمامی جوانب برنامه هسته‌ای ایران قرار دهد. ما استقبال می‌کنیم که آژانس اتمی آخرین گزارش فصلی درخصوص نظارت و راستی‌آزمایی در ایران را به صورت عمومی منتشر کند.
نماینده تروئیکای اروپایی ادامه داد: گزارش مدیرکل آژانس به طور واضح می‌گوید که ایران از تعهدات توافق شده در سال ۲۰۱۵ بیشتر و بیشتر فاصله می‌گیرد. ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به ۱۸ برابر حدود برجام رسیده که شامل میزان نگران‌کننده ای از اورانیوم با غنای ۵، ۲۰ و ۶۰ درصد می‌شود. ایران از زمان آخرین گزارش آژانس در ماه سپتامبر میزان ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را به میزان ۱۶ درصد و میزان ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را به میزان ۱۲ درصد افزایش داده است. هیچ توجیه معتبر غیرنظامی برای این فعالیت‌ها – که مغایر با تعهدات برجامی ایران در زمینه میزان غنا و حجم انباشت اورانیوم است – وجود ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است: اگر ایران تصمیم به بازگشت به پایبندی کامل با تعهداتش ذیل برجام نگیرد، شرایط در آینده‌ای نزدیک تنها بدتر خواهد شد. ایران همچین تولید اورانیوم با غنای پنج درصد با طرز چشمگیری افزایش داده است. مدیرکل آژانس گزارش داده است که ایران به سرعت توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم را از طریق آزمایش و نصب سانتریفیوژهای IR-1 افرایش داده است. مدیرکل همچنین در گزارشش تاکید داشته که تصمیم ایران مبنی بر توقف همکاری با آژانس در زمینه فعالیت‌های نظارت و راستی‌آزمایی توافق شده در برجام به طور جدی بر روی اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص برنامه هسته‌ای ایران تأثیر گذاشته است. همانطور که مدیرکل آژانس کفته است، تصمیم ایران مبنی بر برداشتن تجهیزات راستی‌آزمایی و نظارت آژانس اتمی تاثیر زیان‌باری بر روی توانایی آژانس در ارائه تضمین درخصوص ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران گذاشته است.
نماینده سه کشور اروپایی افزود: این اقدامات تصویر واضحی را طرح می‌کنند و آن این است که ایران به تشدید بی‌سابقه برنامه هسته‌ایش ادامه می‌دهد. این باعث ایجاد شبهه‌هایی جدی درخصوص ماهیت برنامه هسته‌ای ایران می‌شود که تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. تروئیکای اروپایی به همراه شرکایش تمام توان‌شان را برای انجام مذاکره جهت بازگشت به برنامه هسته‌ای ایران محدود شده ایران گذاشته‌ بودند. پس از چندین ماه مذاکره، هماهنگ‌کننده برجام توافق‌های پایداری را در ماه‌های مارس و اوت بر روی میز گذاشت. علی‌رغم تلاش‌های مضاعف در تابستان، ایران بسته‌های پیشنهادی را با طرح درخواست‌هایی که از چارچوب برجام فراتر می‌رفتند، رد کرد.
در انتهای این بیانیه آمده است: شرایطی که در آن هستیم بسیار خطرناک است. ما از ایران می‌خواهیم تا فورا به تشدید تنش‌های هسته‌ایش پایان دهد و آن‌ها را معکوس کند، با بازگشت به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرایط برای شفافیت کامل را ایجاد کند و به عنوان گام مهم در جهت ایجاد اطمینان، پروتکل الحاقی را اعمال کند. ما به رایزنی با شرکای بین‌المللی ادامه خواهیم تا بفهمیم چه راهی برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای خطرناک ایران بهتر است.