رییس جمهور ادامه داد: این افراد سعی دارند ادارک ها را عوض کنند نقاط ضعف را بزرگ جلوه دهند و نقاط قوت را ناچیز و کم بها نشان دهند، این همان جنگ رسانه‌ای است که امروز با آن مواجه هستیم. امروز آرایش مناسب با این جنگ وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،   رییس جمهور با تاکید بر اینکه بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند و وظیفه شرعی و قانونی خود را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند، گفت: وقتی سوال می‌کنیم چرا حقایق را برای مردم نمی گویید؟ پاسخ می دهند که از جوسازی می ترسیم.
آیین ملی جهادتبین و اطلاع رسانی هنرمندانه صبح روز پنجشنبه و با حضور سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «سالن اجلاس سران» گشایش یافت.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی دولت، سید ابراهیم رییسی گفت: آنچه ما در فرهنگ اسلامی از جهاد تبین که سخن حکیمانه رهبری در مقطعی بیان فرموده اند و تاکید کرده اند جهاد تبین است.
وی ادامه داد: طبق بیان قرآن شایعه پراکنان و دروغ پردازان همچون منافقین و کافرین هستند، نقش دروغ پردازان و شایعه پراکنان کسانی که می خواهند ادراک و شناخت را آن طور که خود می خواهند رقم بزنند مانند منافقان است.
رییس جمهور ادامه داد: این افراد سعی دارند ادارک ها را عوض کنند نقاط ضعف را بزرگ جلوه دهند و نقاط قوت را ناچیز و کم بها نشان دهند، این همان جنگ رسانه‌ای است که امروز با آن مواجه هستیم. امروز آرایش مناسب با این جنگ وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت جهاد تبیین گفت: ۴۳ سال دفاع ایستادگی و مقاومت، پیشرفت در حوزه علم و فناوری باید برای تنویر افکار عمومی بیان می شد در زمان خود انجام نشد و برخی گره های ذهنی را دشمن درست کرد و موجب ادراک نادرست و تصمیم ناصحیح و در ادامه اعمال ناشایست تبدیل شد اول گره بود بعد باور بعد تصمیم و اراده و بعد از جلوه هایی ایجاد کرد. افراد مطلع باید این گره های ذهنی را باز کنند، روابط عمومی ها پل میان مردم و مسئولان هستند پُلی دو طرفه، این پُل ارتباطی باید خوب عمل کند.
رییسی خطاب به مدیران و مسئولان روابط عمومی سراسر کشور گفت که اولین جامع ترین و گویا ترین روایت باید از شما مسئولان روابط عمومی ها صورت بگیر در روابط عمومی ها و رسانه ها هم دفاع و هم تهاجم هم حرکتی پیشگیرانه و هم حرکتی پیشتازانه هستند
وی با بیان اینکه اولین روایت باید از طرف شما باشد اگر اولین روایت از طرف شما نباشد مجبور به انفعال هستید، تصریح کرد: به کار گیری نیروهای هنرمند و قوی در رسانه و روابط عمومی باید سهل و آسان شود از به کار گیری افراد ناتوان و کسانی که از واحدهای دیگر سرخورده هستند در این واحد خودداری کنید.
رییس جمهور افزود: الان دقایق و ثانیه ها در اطلاع رسانی مهم است لذا اقدام به موقع و زبان مناسب مهم است باید پاسخ ها اقناع کننده باشد ، امروز جنگ، جنگ روایت‌ها است.دشمنان به دنبال پیدا کردن تناقض و تعارض در اطلاع رسانی بین کارمند و رییس و یا دو وزارتخانه هستند.
رئیسی با تاکید بر اینکه آگاهی بخشی، شفافیت و به موقع اطلاع رسانی کردن و امید آفرین بودن اطلاع رسانی بسیار مهم است،اظهار داشت: راهبرد دشمن یاس آفرینی است روابط عمومی ها و رسانه ها باید تبیین کنند که «ما می توانیم»، خداوند این توانایی و دانایی را به ما داده است. دانستن، خواستن و توانستن از ویژگی هایی است که اگر سازمان اداری ما به این ویژگی‌ها مزین باشد که نتیجه اش کار امید آفرین است.
رییس جمهور خطاب با حاضران در جلسه گفت: شما باید روایت قوت و پیشرفت را پیگیری کنید، شما باید راویان پیشرفت های کشور باشید، خیلی ها نمی دانند که چه پیشرفت هایی در کشور انجام شده است در شرایط تحریمی به این پیشرفت ها دست یافته ایم باید به موقع و متعهدانه پیشرفت ها را گزارش دهید.
وی تصریح کرد: تحلیل رهبری انقلاب در دانشکده افسری دقیق بود فرمودند «دشمنی دشمنان با ما به دلیل پیشرفت ها است.»، باید این پیشرفت ها تبیین شود.
رئیسی ادامه داد: بودجه و اعتبارت برای انجام کارها لازم است اما شرط موفقیت وجود مدیری توانا دارای انگیزه، اندیشه و روحیه جهادی است، دشمن دارای امکانات هست اما اگر اندیشه، انگیزه، تصمیم درست و عمل به هنگام و به موقع وجود داشته باشد، موفق می شوید. معطل گذاشتن اطلاع رسانی به ابزار اشتباه است، برخی از کسب و کارها را ببینید برای معرفی ابزار و محصولات خود چگونه موفق هستند.
رییس جمهور با بیان اینکه روابط عمومی‌ها رسالت سختی دارند، گفت: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند و وظیفه شرعی و قانونی خود را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند. وقتی سوال می‌کنیم چرا حقایق را برای مردم نمی گویید؟ پاسخ می دهند که از جوسازی می ترسیم.
وی تاکید کرد: «خداوند می فرماید اندیشه ها و قلب ها در دست من است»، سوال می کنیم چرا حقایق را نمی گویید؟ می‌گویند از جوسازی و فضای مجازی می‌ترسیم، عجب!
رییس جمهور روشنفکر را کسی دانست که بیشتر ببیند، بشناسد و هشدار دهد و گفت: روشنفکر ما شهید قاسم سلیمانی و بسیجیان هستند که برای حفظ امنیت جامعه جان خود را به خطر می اندازند، روشنفکران کسانی هستند که زمان را بشناسند و اقتضای زمان را بدانند، سیاسی کسی است که نیاز جامعه را بشناسد و برای رفع این نیاز که امنیت و آرامش است خطر پذیری و مسئولیت پذیری کند، اما عده ای از خواص جوسازی می ترسند.