رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان در حساب اینستاگرام خود به طرح نمایندگان مجلس برای ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان معترض واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان در حساب اینستاگرام خود به طرح نمایندگان مجلس برای ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان معترض واکنش نشان داده و نوشت:
در عجبم که این حجم از نفرت زایی و پلشتگرایی در میان شما چگونه تلنبار گشته است؟!
شما نمایندگان کدام مردمید ؟!!!
به جای حضور ، پیگیری و شنیدن حرف جمعی از جوانانِ نخبه یِ این سرزمین در دانشگاههای کشور که بزودی آینده یِ این مرز و بوم بدست ایشان خواهد بود ، میخواهید با حذف آنها در سرزمین خودشان و در محیط دانشگاهی که منطقه یِ اختصاصی اعلام نظر و بیان آنهاست، خفه شان کنید؟!!! از نظر شما دانشجو یا باید بی زبان و مرده باشد و یا تابع و دستبوس …

این همه بی خردی را چگونه یکجا جمع کرده اید؟!!!

میخواهید مرز خودی و غیرخودی را به کجا برسانید؟
چه بلایی بر سر ایران آورده اید که ممنوع الخروجی از ایران و در ایران ماندن، تنبیه ، جریمه و تبعید است؟
از تلاش برای نفرت پراکنی و افزایش تنشها بدنبال چه هستید؟
کدام دشمن خودی پشت مجلس است؟!