طرح تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم می‌گوید ایرانیانی که رسما توسط دولت‌های متخاصم به خصوص آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، مشمول «قانون خدمت رسانی به ایثارگران»می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  طرح تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم می‌گوید ایرانیانی که رسما توسط دولت‌های متخاصم به خصوص آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند، مشمول «قانون خدمت رسانی به ایثارگران»می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس از تدوین پیش‌نویس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد. براساس آن هرگونه همکاری با کشورهای متخاصم از جمله فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و حتی موسسات اقتصادی این کشورها، جرم جاسوسی شمرده می‌شود.
طراحان آن می‌گویند که پیش نویس این طرح با هدف رفع خلاهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات، تدوین شده است.
نکته جالب توجه ماده ۵ این طرح است که تاکید دارد کلیه افراد ایرانی که رسما توسط دولت‌های متخاصم به خصوص آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند مشمول «قانون خدمت رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن می‌شوند.تبصره ۱ این ماده نیز می‌گوید که در صورتی که افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی و یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفتند از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق الذکر بهره مند شده و اقدامات حقوقی و قضایی لازم در حمایت از آن‌ها انجام می شود.
ایثارگران بر اساس قانون چه کسانی هستند؟
بر اساس قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
بر اساس قانون جامع ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
در این قانون خدمات ارائه شده به جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها به اضافه خانواده شهدا تعریف شده است. در اصلی ترین زمینه بر اساس این قانون دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد تشکیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیش بینی نماید.
در متن قانون موارد متعددی از ارائه خدمات به این گروه هدف تعریف شده است. به طور مثال در زمینه خدمات در حوزه مسکن، مواردی شامل «تأمین و واگذاری زمین یا مسکن، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک»، «ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله»، «ودیعه مسکن استیجاری»، «کمک بلاعوض»، «پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب» و «معافیت از هزینه های آماده سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری» تعریف شده است.
همچنین این قانون تاکید دارد که تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران، از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام، یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.
معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی نیز از دیگر موارد مندرج در قانون است.
همچنین در متن قانون تاکید شده که تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.