معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی مواضعی مداخله‌جویانه در خصوص ناآرامی‌های ایران، گفت که واشنگتن به اعمال تحریم علیه عاملان سرکوب این ناآرامی‌ها ادامه می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی مواضعی مداخله‌جویانه در خصوص ناآرامی‌های ایران، گفت که واشنگتن به اعمال تحریم علیه عاملان سرکوب این ناآرامی‌ها ادامه می‌دهد.

وی در ادامه مدعی شد که این سرکوب‌ها بدون هزینه نخواهد ماند و آمریکا به اعمال تحریم علیه عاملان آن ادامه خواهد داد.

پاتل پیش از این نیز گفته بود که واشنگتن به اقدام‌های خود برای تحمیل هزینه‌های بیشتر بر عاملان سرکوب این ناآرامی‌ها ادامه می‌دهیم.