سفیر انگلیس در توییتی نوشت دیوار سفارت انگلیس را با کمک کارمندان سفرای نروژ، فرانسه، آلمان سوئیس،هلند، ایتالیا،ژاپن، برزیل، دانمارک، اوکراین، لهستان و صربستان مجددا پس از شعارنویسی رنگ کردند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، سفیر انگلیس در توییتی نوشت دیوار سفارت انگلیس را با کمک کارمندان سفرای نروژ، فرانسه، آلمان سوئیس،هلند، ایتالیا،ژاپن، برزیل، دانمارک، اوکراین، لهستان و صربستان مجددا پس از شعارنویسی رنگ کردند.
بسیاری از کاربران فضای مجازی این اقدام سفیر انگلیس را هوشمندانه خواندند و شهرداری تهران مقصر دانستند که چرا زودتر اقدامی نکرد.