روزنامه اعتماد از لغو حکم اعتماد دکتر حمید قره‌حسنلو خبر داده است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، طبق این خبر، گفته می‌شد که یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور در نامه‌ای از مقامات عالی نظام درخواست کرده حکم این دکتر حمید قره‌‌حسنلو لغو شود. ما با نویسنده نامه تماس گرفتیم و ایشان نوشتن نامه و دریافت پاسخ مثبت در این زمینه را تائید کرد. طبیعی است که روزنامه اعتماد انتشار جزئیات را به بعد از انتشار اصل خبر از مجاری رسمی موکول می‌کند و امیدوار است خبر‌های خوب در این زمینه مستدام باشد.