رئیس‌جمهوری فرانسه، با تکرار برخی ادعاهای ضدایرانی، خواستار کاهش نفوذ منطقه‌ای این کشور شد.
«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، با تکرار برخی ادعاهای ضدایرانی، خواستار کاهش نفوذ منطقه‌ای این کشور شد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها  به نقل از العربیه، رئیس‌جمهوری فرانسه با اشاره به کنفرانس بغداد که در اردن برگزار شد، طی مواضعی بی‌اساس، گفت که بحران‌های لبنان، عراق و سوریه بدون کاهش نقش منطقه‌ای ایران قابل حل‌وفصل نیست.
وی که با روزنامه «النهار» در هواپیمای ریاست جمهوری فرانسه حین بازگشت از اردن گفت‌وگو می‌کرد، در بخش دیگری از سخنان خود، تغییر رهبری در لبنان را ضروری دانست.
ماکرون با تاکید بر حل مشکلات مردم لبنان ‌و اخراج نیروهای مانع حل این مشکلات از ساختار سیاسی این کشور، بر بازسازی نظام مالی لبنان از طریق رئیس جمهوری، نخست‌وزیر و تیم وزرای پاکدست و مردمی تأکید کرد.