یك فعال سیاسی از حمایت جامعه مدرسین از اعدام‌ها انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،   یك فعال سیاسی از حمایت جامعه مدرسین از اعدام‌ها انتقاد کرد.
سید محمد ابطحی در توئیتی نوشت:مجمع‌عمومی جامعه مدرسین بیانیه‌ای داده که البته می‌گویند خیلی از اعضای جامعه مدرسین آن را گردن نمی‌گیرند.در آن بیانیه درخواست «تداوم جدی‌تر اجرای اعدام» شده‌اند.
این، هم اهانت به سیستم قضایی است که زیر فشار است و هم لگد زدن به حوزه و روحانیت کم جان است که گویا دین اینان لذتی از کشتن دیگران می‌برد که نگو.
اما مهم‌تر از همه این‌ها این است که خودشان اعتراف کرده‌اند، آن‌ها همه حوزه و دین نیستند. واقعاً هم نیستند. درست است بی‌ادبانه و خارج از عرف ادبیات حوزوی به اساتید گرانقدری از حوزه گفته‌اند: «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی»، اما مهم این بود که قبول دارند بسیاری از اساتید حوزه و حقوقدانان اعدام‌هایی این چنینی با حکم محاربه و افساد را قبول ندارند.
روحانیت و دیانت تا افرادی دارد که در برابر افکار عمومی می‌ایستند و تنها سخنگوی جریانات افراطی هستند و از رحمانیت دینی غافلند نیاز به دشمن ندارد.
همه می‌دانند رویه خدایی در مورد دما و خون احتیاط است، نه تشویق و هورا کشیدن برای اعدام بیشتر.