نماینده مردم چابهار در مجلس در واکنش به برخی گمانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت بنزین گفت: بنده نمی‌توانم درباره قیمت بنزین در بودجه سال آینده گمانه‌زنی کنم.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، نماینده مردم چابهار در مجلس در واکنش به برخی گمانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت بنزین گفت: بنده نمی‌توانم درباره قیمت بنزین در بودجه سال آینده گمانه‌زنی کنم.
 معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس، در واکنش به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و بحث مدیریت دولت در نوشتن و اجرا کردن بودجه سال۱۴۰۲ گفت: یکی از مهمترین دلایل تورم لجام گسیخته بحث ناترازی و کسری بودجه است. اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد نشان دهنده این است که ساختار بودجه اصلاح نشده است.
او افزود: زایش بودجه در خود دولت است و لایحه بودجه سال آینده نشان‌ دهنده این نکته است که دولت عزم جدی برای اصلاح ساختار بودجه ندارد. برای نمونه دولت نتوانسته قانون برنامه هفتم توسعه را که باید تاکنون به مجلس ارائه می‌داد را تحویل دهد این در شرایطی است که جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده باید براساس برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد.
نماینده مردم چابهار و کنارک در مجلس ضمن تأکید بر بی‌توجهی دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: همه این موارد بیانگر توجه نکردن دولت به موازین بودجه است در نتیجه طبیعی است که شاهد کسری تراز بودجه باشیم. متأسفانه این کسری بودجه بیشتر به مناطق محروم و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی مربوط می‌شود.
سعیدی در ادامه خاطرنشان کرد: در هر صورت مجلس با توجه به قوانین فرا دستی معتقد است که جهت‌گیری‌های بودجه باید براساس قانون برنامه باشد. البته این نکته به معنای تنازع میان دولت و مجلس نیست اما در هر صورت تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه قابل قبول نیست.او در واکنش به برخی گمانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: بنده نمی‌توانم درباره قیمت بنزین در بودجه سال آینده گمانه‌زنی کنم.