رسانه دولت، در مطلبی به بیانیه اخیر میرحسین موسوی انتقادات کرد. موسوی در بیانیه پشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،میرحسین موسوی اخیرا در بیانیه ای به طرح پیشنهادهایی برای عبور از مشکلات و وضعیت فعلی پرداخت. روزنامه ایران، وابسته به دولت رئیسی در واکنش به بیانیه موسوی نوشته است: میرحسین موسوی اکنون و با پایان ناامنی و عدم همراهی مردم با توطئه اخیر اظهارات جدیدی را مطرح کرده است.

این روزنامه نوشته است که موسوی “از حوادث اخیر با عنوان «جنبش پاک» یاد کرد.”

ایران در ادامه تاکید کرد: میرحسین موسوی همچنین مدعی شد باید به آرا و نظر مردم بازگشت و طی یک همه پرسی، تغییر قانون اساسی یا تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار کشور قرار داد.