ویدئویی از اعتراض دانش‌آموزان مسموم شده در قم که در فضای مجازی دست به دست می‌شود را مشاهده کنید.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، ویدئویی از اعتراض دانش‌آموزان مسموم شده در قم که در فضای مجازی دست به دست می‌شود را مشاهده کنید.
یکی از دانش‌آموزان دختر محصل در مدرسه شاهد رضوی:
‌میگین استرسه، اگر استرسه چرا پس معلما و مربی‌ها درگیر شدند؟
چرا پرسنل آتش‌نشانی که اومدند مسموم و درگیر شدند؟
میگین پوست پرتغال روی شوفاژ بوده، اگر پوست پرتغاله پس چرا کسانی که توی حیاط بودند استشمام کردند و مسموم شدند.