ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: آنانی که ۴۴ سال حضور بی‌نظیر اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان در حمایت از کشور، انقلاب و رهبری خود را نادیده می گیرند و به سراغ چند دلقک بی‌هویت می روند، نه به دموکراسی اعتقاد دارند و نه انقلاب و ملت ایران را می شناسند.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی به دیدار مکرون با عناصر مخالف نظام واکنش نشان داد.
ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
« آنانی که ۴۴ سال حضور بی‌نظیر اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان در حمایت از کشور، انقلاب و رهبری خود را نادیده می گیرند و به سراغ چند دلقک بی‌هویت می روند، نه به دموکراسی اعتقاد دارند و نه انقلاب و ملت ایران را می شناسند.
بزودی در مقابل استقامت، قدرت و عظمت ملت ایران زانو خواهید زد.»