رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت که با این حال واشینگتن شاهدی دال بر این که جمهوری اسلامی تصمیم به ازسرگیری برنامه خود برای تولید سلاح هسته‌ای گرفته باشد، در دست ندارد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،   رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت که با این حال واشینگتن شاهدی دال بر این که جمهوری اسلامی تصمیم به ازسرگیری برنامه خود برای تولید سلاح هسته‌ای گرفته باشد، در دست ندارد.
 ویلیام برنز  در ادامه سخنان خود به گزارش‌ها درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم تا ۸۴ درصد خلوص اشاره می‌کند و آن را وجه دیگر قضیه می‌داند که اسباب نگرانی است.
ایران از حدود دو سال قبل اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی می‌کند، اما خبرگزاری بلومبرگ اخیرا گزارش داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذرات اورانیوم غنی‌شده ۸۴ درصدی در تاسیسات اتمی ایران کشف کرده‌اند.
غنی‌سازی تا سطح ۸۴ درصدی تنها شش درصد کمتر از میزانی است که برای تولید بمب هسته‌ای نیاز است و ویلیام برنز نیز در سخنان خود به این امر اشاره کرد.
 برنز اظهار داشت که ایران در غنی‌سازی اورانیوم خیلی پیش رفته است و «اگر مقامات  جمهوری اسلامی بخواهند از این مرحله عبور کنند، تنها چند هفته‌ با غنی‌سازی ۹۰ درصدی فاصله دارند» که این امر «باعث افزایش نگرانی‌هاست».