«لاورا هالگیت» نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: «ایران کماکان به توسعه برنامه هسته‌ای خود فراتر از محدودیت‌های برجام ادامه می‌دهد.»
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  «لاورا هالگیت» نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: «ایران کماکان به توسعه برنامه هسته‌ای خود فراتر از محدودیت‌های برجام ادامه می‌دهد.» هالگیت با بیان اینکه ادامه تولید اورانیوم ۶۰ درصدی در ایران «هیچ هدف صلح‌آمیز باورپذیر» ندارد گفت: «ایران باید این فعالیت به شدت نگران‌کننده که مغایر با رفتار همه کشورهای سراسر جهان است را کنار بگذارد.»
لاورا هالگیت این اظهارات را در قالب بیانیه دولت آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد.
نماینده آمریکا همچنین ایران را مقصر توقف مذاکرات احیای برجام معرفی کرد و گفت: «سپتامبر گذشته ایران با طرح مطالباتی که می‌دانست غیرممکن و غیرواقع‌بینانه‌اند امیدهای بازگشت سریع به اجرای کامل برجام را بر باد داد.»