مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: از ایران تضمین هایی در سطوح بالا دریافت کردیم و این امر متفاوت تر از تمام دفعات قبل است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با متفاوت توصیف کردن نتایج سفر اخیرش به تهران گفت که در این سفر در خصوص مسائل عملی به تفاهم رسیدیم.
 رافائل گروسی در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که سفر هفته گذشته ام به تهران بسیار مهم بود و طی آن توانستیم در خصوص مسائل و قضایای عملی به تفاهم برسیم.
وی گفت که از ایران تضمین هایی در سطوح بالا دریافت کردیم و این امر متفاوت تر از تمام دفعات قبل است.