مجیدرضا حریری رییس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه کاهش وابستگی به دلار امکانپذیر است گفت: در شرایط فعلی تمام منابع ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا استفاده بهینه کند چراکه تمام درآمدهای ارزی کفاف تجارت را نمی دهد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه کاهش وابستگی به دلار امکانپذیر است گفت: در شرایط فعلی تمام منابع ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا استفاده بهینه کند چراکه تمام درآمدهای ارزی کفاف تجارت را نمی دهد.

به نوشته تسنیم، وی موفقیت کشور چین در مبادله از طریق پول های ملی را حاصل برقرار کردن ثبات اقتصادی و رشد فزاینده اقتصادی و ذخایر ارزی دلاری و طلا برای سالهای طولانی دانست و افزود: ما هیچ یک از این شرایط را نداریم.

رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن تأکید بر اینکه کاهش وابستگی به دلار امکانپذیر است در عین حال متذکر شد: اینکه اثر دلار را در اقتصاد به صفر برسانیم امری نشدنی است اما برای کاهش اثر دلار بر اقتصاد، ابتدا باید تصمیم بگیریم که حوزه پولی و مالی و کلان اقتصاد را می خواهیم با چه روشی اداره کنیم و همچنین مشخص کنیم که ترکیب سبد ارزی و معاملات باید تحت تأثیر کدام ارز قرار گیرد.

حریری با بیان اینکه مدل التقاطی در اقتصاد جواب نمی دهد تصریح کرد: ما در برخی موارد تابع اقتصاد باز هستیم و حتی از آمریکا هم آزادتر اما در مواردی هم نهادگرا می شویم و نوعی از اقتصاد سوسیالیستی را اجرا می کنیم حتی از اتحاد جماهیر شوروی سابق هم سوسیالیست تر.

وی سیاستگذاری های متعدد و متناقض در حوزه ارزی را نشانه آشفتگی و سردرگمی اقتصاد کلان دانست و افزود: ما برای اداره اقتصاد کشور باید متدولوژی مشخصی داشته باشیم و بدون تعصب و سلیقه شخصی بر مبنای آن مدل ابزارهایی را تعریف کنیم.

رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است که در شرایط فعلی تمام منابع ارزی باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا استفاده بهینه کند چراکه تمام درآمدهای ارزی کفاف تجارت را نمی دهد.