سایت دولت بهار از قول احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس فهرستی از نمایندگان را منتشر و ادعا کرده که این نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، خودروهای شاسی بلند فیدیلیتی و دیگنیتی دریافت کرده اند. اسامی منتشرشده فهرست مذکور به دلیل ملاحظات حقوقی مخدوش شده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  سایت دولت بهار از قول احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس فهرستی از نمایندگان را منتشر و ادعا کرده که این نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر صمت، خودروهای شاسی بلند فیدیلیتی و دیگنیتی دریافت کرده اند.

علیرضابیگی پیشتر مدعی شده بود که ه۷۰ تا ۷۵ نماینده مجلس در جریان منتفی شدن استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت خودروهای شاسی بلند دریافت کرده اند.

انتشار لیست ادعای از برخی نماینذگانی که دیگنیتی و فیدیلیتی دریافت کرده‌اند

انتشار لیست ادعای از برخی نماینذگانی که دیگنیتی و فیدیلیتی دریافت کرده‌اند