رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول خبر داد.

در این باره پیمان مولوی (اقتصاد دان) در توئیتی کنایه آمیز نوشت:

فروش نفت عربستان
۳۲۶ میلیارد دلار در سال
۲۷ میلیارد دلار در ماه

۸۷۶ میلیون دلار در روز

۳۶ میلیون دلار در ساعت
۶۰۰ هزار دلار در دقیقه
و
۱۰ هزار دلار در ثانیه
یعنی همین زمانی که صرف خواندم این توییت شد آنها ۱۰۰ هزار دلار در آوردند…
ما هم دنبال پول صندوق بین المللی خودمان.

محمدرضا فرزین در حاشیه دیدارهای خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن اظهار داشت: در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این قابلیت استفاده کند.