صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: تا روز دوشنبه، ۲۹ خرداد تعداد مسموم شدگان براثر مصرف مشروبات الکلی به ۱۵۵ نفر در استان رسید.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: تا روز دوشنبه، ۲۹ خرداد تعداد مسموم شدگان براثر مصرف مشروبات الکلی به ۱۵۵ نفر در استان رسید.

صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: تاکنون ۱۲ نفر جان خود را از دست داده اند و پنج در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که از این تعداد سه نفر اینتوبه (لوله گذاری برای تنفس) شده اند.

وی با بیان اینکه روند درمانی برای سایر بیماران مسموم شده براثر متانول در حال انجام است گفت: هم اکنون ۲۷ نفر در مراکز درمانی بستری هستند.