رئیس‌جمهوری اوکراین در پی تحولات اخیر روسیه، گفت که رئیس‌جمهوری این کشور «بسیار ترسیده است»، احتمالاً جایی پنهان شده است و خودش را نشان نمی‌دهد.

رئیس‌جمهوری اوکراین در پی تحولات اخیر روسیه، گفت که رئیس‌جمهوری این کشور «بسیار ترسیده است»، احتمالاً جایی پنهان شده است و خودش را نشان نمی‌دهد.

زلنسکی گفت: «به روسی می‌گویم: مرد کرملین آشکارا بسیار ترسیده است و احتمالاً جایی پنهان شده است و خودش را نشان نمی‌دهد».

زلنسکی همچنین گفت که اقدام‌های شخص پوتین عامل وضعیت پیش روی وی بوده است.

وی ادامه داد: «پوتین می‌داند از چه می‌ترسد زیرا خودش این تهدید را ایجاد کرده است. همه بدی‌ها، همه زیان‌ها، همه نفرت‌ها توسط پوتین منتشر می‌شود».

زلنسکی گفت: «تحولات اخیر در روسیه نشان می‌دهد که سران روسیه چیزی را کنترل نمی‌کنند». وی افزود: «این اتفاق در خاک روسیه که کاملاً مملو از تسلیحات است، رخ می‌دهد».

رئیس‌جمهوری اوکراین ادامه داد: «در یک روز، آنها چندین شهر میلیونی خود را از دست دادند و به همه راهزنان، مزدوران، الیگارش‌ها و هر کس دیگری نشان دادند که تصرف شهرهای روسیه و احتمالاً زرادخانه‌ها با سلاح چقدر آسان است».