یک نماینده اصلاح طلب مجلس، تایید صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس را در افزایش مشارکت مردم تاثیرگذار خواند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، یک نماینده اصلاح طلب مجلس، تایید صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس را در افزایش مشارکت مردم تاثیرگذار خواند.
به نقل از جمهوریت، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی مسعود پزشکیان را می‌خوانید:
اگر شورای نگهبان اجازه حضور کاندیداهایی از تمام سلایق مردم در رقابت های انتخاباتی را بدهد ، شاهد مشارکت پرشور مردم خواهیم بود اما اگر تنها اجازه حضور یک گروه، جناح و تفکر و یا افراد دسته چندم از یک طیف داده شود، انگار به مردم می گوییم که در انتخابات شرکت نکنند.برای گرم شدن فضای انتخابات باید اجازه حضور کاندیداها از تمامی گروه‌ها در رقابت‌های انتخاباتی داده شود. وقتی بزرگ یک قبیله، قوم و حزب و جناحی وسط میدان آید، طرفداران او هم به تبع آن ها در انتخابات مشارکت می کنند.افراد از جناح های مختلف نظر و دیدگاه خود را دارند؛ نمی توان مجلسی درست کرد که همه «به به و چه چه» کرده و همه چیز را توجیه کنند. بالاخره یک عده ای وجود دارند که نسبت به وضعیت موجود حرف هایشان را دارند که حرف مردم است.
در صورت تایید صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس، شاهد مشارکت گسترده مردم در انتخابات خواهیم بود که البته بعید می دانم این اتفاق بیفتد.

باید اجازه حضور همه مردم در صحنه انتخابات داده شده و از سرمایه اجتماعی استفاده کنیم چون حتی اگر علامه دهر بوده و هر فناوری داشته باشیم اما سرمایه اجتماعی نداشته باشیم امکان ماندن‌مان بعید است؛ باید مردم را داشته باشیم.