لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در ادعای بسیار مهم نوشت: بازرسی که وجود ذرات اورانیوم ۸۳ درصد را در ایران گزارش کرده، روس بوده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در ادعای بسیار مهم نوشت: “بازرسی که وجود ذرات اورانیوم ۸۳ درصد را در ایران گزارش کرده، روس بود! ”

خبرنگار وال استریت ژورنال در ادامه نوشته است: در کیف یک نوع کشف جذابی در مورد موضوع هسته‌ای ایران داشتم.

وی ادعا کرد: آن مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ژانویه گذشته تولید ۸۳.۷ درصد که نزدیک به درجه غنی‌سازی برای تولید تسلیحات بود را کشف کرد و برای پیگیری آن بازگشت، یک بازرس روسی بود.

بازرسی که وجود ذرات اورانیوم ۸۳ درصد را در ایران گزارش کرده، روس بود!