ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. رئیسی درجواب رئیس‌جمهور تاجیکستان که می گوید «من با افتخار در سازمان ملل فارسی صحبت می‌کنم» گفت: الحمدلله!