کانال 12 اسرائیل افزود: اسرائیل برای اتمام توافق تبادل اسرا، تصمیمات دشواری اتخاذ خواهد کرد و آزادسازی اسرا احتمالا طی چند مرحله و در روزهای آتش‌بس انجام خواهد شد.

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مسئول اسرائیلی از «پیشرفت مذاکرات» درخصوص تبادل اسرا با حماس با میانجیگری امریکا و قطر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها  به نقل از آرتی، این مسئول اسرائیلی افزود: هدف از مذاکرات کنونی توافقی گسترده برای تبادل اسرا با جنبش حماس با وساطت امریکا و قطر است.

کانال ۱۲ اسرائیل افزود: اسرائیل برای اتمام توافق تبادل اسرا، تصمیمات دشواری اتخاذ خواهد کرد و آزادسازی اسرا احتمالا طی چند مرحله و در روزهای آتش‌بس انجام خواهد شد.

این کانال اسرائیلی در پایان با بیان اینکه امریکا موافق موضع اسرائیل در مخالفت با آتش‌بس پیش از آزادسازی شمار زیادی از اسرا است، تاکید کرد: مذاکرات مذکور میان مدیر دستگاه اطلاعاتی امریکا و رئیس موساد با طرف قطری درباره اسرا انجام می‌شود.