توماج صالحی، رپر معترض، که در اوج اعتراضات سال گذشته بازداشت شد با قید وثیقه سنگین از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.‌

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، صفحه توماج صالحی خواننده معترض موسیقی در «ایکس» از آزادی این رپر از زندان خبر داد. صفحه توماج نوشته است: «توماج صالحی پسر ایران،  پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعا یک سال و ۲۱ روز حبس….، سرانجام ۲۷ آبان به قید وثیقه از زندان آزاد و به جمع خانواده بزرگ خود بازگشت.»

وکیل توماج صالحی نیز آزادی موکلش را تایید کرد. امیر رئیسیسان، درباره پرونده او گفته است: «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.» او اضافه کرد: «همچنین دیوانعالی کشور صالحی را همچون دیگر افرادی که مشمول بخشنامه عفو اعلامی قرار گرفتند دانست و اعلام کرد که او نیز می‌تواند از عفو اعلامی استفاده کند.»‌