احد وظیفه اظهار کرد: طی چند هفته گذشته هجوم هوای گرم شمال آفریقا به سمت سمت شرق اروپا باعث شد تا سامانه‌های مهاجر که در مدیترانه شرقی توسعه یافته و پس از آن وارد ایران می‌شدند، تضعیف شود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به کم‌بارشی‌های گسترده‌ آبان، گفت: ایران در فاز ال‌نینو قرار دارد و بارش‌ها در آذرماه بالاتر از نرمال می‌شود.

احد وظیفه اظهار کرد: طی چند هفته گذشته هجوم هوای گرم شمال آفریقا به سمت سمت شرق اروپا باعث شد تا سامانه‌های مهاجر که در مدیترانه شرقی توسعه یافته و پس از آن وارد ایران می‌شدند، تضعیف شود.

وی ادامه داد: در بارش‌های فصل سرد سال عمدتاً سامانه‌هایی خیلی موثر هستند که در شرق مدیترانه توسعه یافته و در ادامه باعث توسعه جریان‌های سطوح زیرین از سمت دریا از اقیانوس هند و دریای سرخ به سمت ایران می شوند.

وی با بیان این‌که امسال این اتفاق به دلیل هجوم هوای گرم از مناطق شمالی آفریقا به سمت اروپای شرقی و خاورمیانه روی نداد، افزود:‌در نتیجه به‌خصوص در آبان‌ماه با کم‌بارشی‌های گسترده مواجه شدیم.

وظیفه گفت: امیدواریم با توجه به شرایط دورپیوندی دیگری که در بارش‌ها موثر بوده و در زمان حاضر در فاز مناسب قرار دارند به‌تدریج و به‌خصوص در آذرماه شرایط بارندگی بهبود یابد و وضعیت از این که هست بهتر شود.

وی درباره ال‌نینو نیز گفت: ایران از نظر دمایی در محیط اقیانوس آرام در فاز ال‌نینو یعنی فاز مثبت یا همان گرم قرار دارد. به طور آماری و نه دقیق با ال‌نینو بارش‌ها در ایران به‌خصوص در عرض‌های جنوبی و جنوب غرب کشور بیشتر از نرمال می‌شود و گرایش به بهبود بارندگی‌هاست. این بارندگی‌ها به‌خصوص در پاییز و‌ آذرماه‌ است.

وی با بیان این‌که ال‌نینو یک اثر مثبت در بارندگی دارد، تصریح کرد: البته عوامل دیگری در بارش‌ها تاثیرگذار هستند که پیش‌بینی پذیر هم نیستند. این عوامل در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌توانند اثر ال‌نینو را افزایش یا کاهش دهند. همین عوامل با هجوم هوای گرم از شمال آفریقا باعث شدند چرخنده‌های منطقه مدیترانه تقویت و وارد ایران شوند تا ساختار تاثیر ال‌نینو خنثی شود.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی یادآور شد: به‌طور نرمال در سال‌های ال‌نینو بارندگی‌ها در ایران بیشتر از نرمال بوده است، به‌طور مشخص طی نیم قرن اخیر وقتی آمار بلندمدت را بررسی می‌کنیم به همین اعداد و ارقام می‌رسیم. امیدواریم با تغییرات صورت گرفته رفته رفته بارش‌ها بهبود یابد و به‌شرایط نرمال در انتهای پاییز و اوایل زمستان برسیم.