بنا بر اعلام این وزارتخانه، در چارچوب تحریم‌های جدید، شش فرد حقیقی و ۱۶ شرکت ایرانی و بین‌المللی در ارتباط با تأمین مالی حوزه نظامی ایران وارد فهرست سیاه شدند. بخش عمده این افراد حقیقی و حقوقی در حوزه انرژی فعالیت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های این وزارتخانه (اوفک) تحریم‌هایی را علیه بیش از ۲۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران به علت مشارکت در شبکه‌های مالی مرتبط با وزارت دفاع و سپاه اعمال کرد.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، در چارچوب تحریم‌های جدید، شش فرد حقیقی و ۱۶ شرکت ایرانی و بین‌المللی در ارتباط با تأمین مالی حوزه نظامی ایران وارد فهرست سیاه شدند. بخش عمده این افراد حقیقی و حقوقی در حوزه انرژی فعالیت می‌کنند.

این افراد و شرکت‌ها از ایران، امارات، ترکمنستان، هند، چین، کره شمالی و سنگاپور هستند.