۲۲ دي‌ماه كميسيون پزشكي تخصصي درباره مرگ كودك ۶ ماهه در بيمارستان مفيد اعلام كرد: «امكان زنده ماندن بيمار در صورت تسريع در رسيدگي صحيح وجود داشته است.»

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، ورود محمدمهدي براعه، بازپرس ويژه قتل شعبه ۳ دادسراي امور جنايي تهران‌ براي بررسي زواياي پنهان اين پرونده

۲۲ دي‌ماه كميسيون پزشكي تخصصي درباره مرگ كودك ۶ ماهه در بيمارستان مفيد اعلام كرد: «امكان زنده ماندن بيمار در صورت تسريع در رسيدگي صحيح وجود داشته است.»

«النا غياثي» نوزاد ۶ ماهه‌اي كه ۹ آذرماه با وجود علايم بيماري خانواده‌اش او را براي درمان به بيمارستان كودكان مفيد بردند. در آن زمان تمام كاركنان بخش اورژانس و ترياژ به نشانه اعتراض براي دريافت نكردن حقوق‌شان در حياط تجمع كرده و با وجود حال وخيم تحت رسيدگي‌هاي پزشكي قرار نگرفت و به كام مرگ فرو رفت.
پس از اين حادثه و گزارش آن به پليس و بازپرس ويژه قتل محمدمهدي براعه، تحقيقات در اين خصوص آغاز شد كه در همان ساعات اوليه تعدادي از كاركنان بنابر شواهد و مستندات موجود با دستور بازپرس براي ادامه تحقيقات بازداشت شدند.

در ادامه بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات مقصران مرگ اين نوزاد مطابق قانون دستوراتي را صادر كرده كه بعد از تحقيقات مقدماتي تمامي اين اشخاص با قرار كفالت يا وثيقه و با در نظر گرفتن شرايط حساس كاري‌شان آزاد شدند.

حالا در اواسط دي ماه جاري بنابر نظر محمدمهدي براعه؛ بازپرس پرونده درباره روشن شدن زواياي پنهان اين پرونده و‌ همچنين بررسي ابعاد جرايم صورت‌گرفته از سوي كاركنان كه منجر به مرگ نوزاد شده است، كميسيون ۷ نفره متشكل از كارشناسان پزشكي قانوني، پزشك پاتولوژيست، متخصص طب اورژانس و متخصص عفوني كودكان و همچنين پدر النا غياثي (نوزاد ۶ ماهه فوت‌شده) در ساختمان دادسراي امور جنايي ناحيه ۲۷ برگزار شد.

در ادامه بازپرس با طرح اين سوال كه با توجه به بيماري قلبي اين نوزاد و بنابر مراجعه خانواده او به بيمارستان براي رسيدگي‌هاي پزشكي در خصوص زنده ماندن كودك موثر بوده يا خير گفتند: «به ‌رغم شرايط باليني نامناسب در زمينه بيماري قلبي پيشرفته امكان زنده ماندن بيمار در صورت تسريع در رسيدگي صحيح وجود داشته است.»

در پي مرگ هولناك يك نوزاد ديگر در بيمارستان مفيد علت فوت اين نوزاد از سوي بيمارستان خون‌ريزي ريوي اعلام شد، اما خانواده بيمار مي‌گويند: «به دليل تحصن تعدادي از اعضاي كادر درمان در حياط بيمارستان براي دريافت مطالبات خودشان، حال فرزندشان رو به وخامت رفته و او فوت كرده است.»

در راستاي اظهارات خانواده، تعدادي از اعضاي كادر پزشكي بيمارستان مفيد دستگير شدند و پرونده قضايي نيز براي آنها به عنوان كادر درمان اين بيمارستان تشكيل شده است.

در حالي كه پرونده فوت اين نوزاد در جريان بود و در حالي كه تعدادي از كادر درمان اين بيمارستان به دليل مطرح شدن شائبه‌هايي مبني بر قصور آنها در پرونده فوت اين نوزاد ۶ ماهه دستگير شده بودند، در اقدامي قابل تامل رييس سازمان نظام پزشكي با حضور در بيمارستان مفيد از همكاران پزشك خود دلجويي كرد.

اقدام محمد رييس‌زاده به عنوان رييس سازمان نظام پزشكي در اين پرونده به همين جا ختم نشد و او طي نامه‌اي به محسني اژه‌اي برخورد بازپرس پرونده فوت نوزاد در بيمارستان مفيد تهران را ناشايست و موجب آزردگي پزشكان بازداشت شده آن بيمارستان توصيف كرد. اين اقدام رييس‌زاده باعث شد تا محمدمهدي براعه؛ بازپرس ويژه قتل شعبه ۳ دادسراي امور جنايي تهران با اشاره به پرونده تخلفات تعدادي از كاركنان اورژانس بيمارستان كودكان مفيد و واكنش قابل تامل رييس سازمان نظام پزشكي اعلام كرد: «در پي انتشار تصوير نامه رييس نظام پزشكي كشور به رييس محترم دستگاه قضا، بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده جرايم برخي كاركنان اورژانس بيمارستان كودكان مفيد در رابطه با فوت كودك ۶ماهه در ۹ آذر ماه سال جاري اعلام كرد شكواييه‌اي با موضوع نشر اكاذيب به ‌قصد تشويش اذهان عمومي تنظيم و جهت رسيدگي در دادسراي ويژه كاركنان دولت تقديم دادستان عمومي و انقلاب تهران ارسال كرده است.»

بازپرس ويژه قتل شعبه ۳ دادسراي امور جنايي تهران ضمن اعلام اينكه طرح چنين ادعا‌هايي مانع از رسيدگي جدي و منصفانه و قانوني با عاملان فوت كودك در بيمارستان مفيد، نخواهد شد و متصديان قضايي را دلسرد نخواهد كرد و قطعا با در نظر گرفتن قانون، رسيدگي به جرايم صورت‌گرفته ادامه خواهد داشت، تاكيد كرد: «به شخص موردنظر توصيه مي‌كنم به‌ جاي سعي در تفرقه‌افكني در دستگاه قضايي و انتشار اكاذيب در رسانه‌ها به وظايف حقيقي خود در حمايت از مطالبات جامعه پزشكي و پرستاري بپردازد تا كادر درمان مجبور نشوند براي دسترسي به مطالبات خود در محوطه بيمارستان تحصن و وظايف خود را ترك كنند تا در آينده شاهد چنين حوادث ناگواري نباشيم.»

اما فوت اين نوزاد ۶ ماهه به دليل قصور كادر پزشكي بيماستان مفيد فقط ختم به همين پرونده نمي‌شود و پيش از اين و در شهريور ماه امسال نيز قصور پزشكي بخشي از كادر درمان بيمارستان مفيد، جان يك نوزاد ۱۳ ماهه را نيز گرفته بود.

در نهايت پس از مدتي اعلام شد كه اين كودك ۱۳ماهه در شهريور ۱۴۰۱ به علت قصور پزشكي در اين بيمارستان به كام مرگ فرو رفته است.

مادر اين نوزاد ۱۳ ماهه در مورد مرگ فرزندش گفته بود: «اواخر مرداد بود كه بچه‌ من كه ۱۳ ماهه بود، دچار علايم تنگي نفس شد و ما او را به بيمارستان كودكان تهران برديم تا مداوا شود. آنجا تشخيص دادند كه پسر من عفونت ريه دارد و براي او اسپري و آنتي‌بيوتيك تجويز كردند و به خانه برگشتيم. ساعت ۱۱ شب بود كه وضعيت تنفسي‌اش بدتر شد و كودكم را به بيمارستان مفيد برديم و گفتند كروپ يا خروسك دارد و هر يك‌ساعت يك‌بار بايد بخور دريافت كند. فردا صبح وقتي بر بالين كودكم رفتم ديدم كه وضعيت او تغييري نكرده و بخور نيز براي او نگذاشته‌اند! همين باعث شد كه پيش پرستار بروم و پرستار وقتي تنفس بچه‌ام را ديد از من پرسيد مي‌خواهي يك آمپول دگزا هم برايش تزريق كنم؟ من گفتم از من مي‌پرسيد؟ آن پرستار هم اتاق را ترك كرد و رفت و ديگر توجهي به وضعيت بچه‌ام نكردند!»

مادر اين نوزاد ۱۳ ماهه كه در شهريور ماه امسال نوزاد خود را در اين بيمارستان از دست داد طي نامه‌اي به تسنيم اعلام كرد: «در شهريور ۱۴۰۱ در بيمارستان فوق تخصصي كودكان مفيد تهران واقع در قلب پايتخت فرزندم را به علت عدم معاينه دقيق و تشخيص و انجام اقدامات درماني صحيح و به ‌موقع در ۱۳ ماهگي به دليل بيماري ساده از دست دادم و از آن زمان تاكنون درگير مراحل قضايي اين درد بزرگ هستم و پيرو از دست دادن فرزندم، رنج‌هاي بسياري را من و خانواده‌ام متحمل شديم و در حالي كه پرونده فرزندم به دليل قصور كادر درمان در جريان است مطلع شدم كه كودك ۶ ماهه ديگري به فاصله يكسال با فوت فرزند عزيزم، در اين بيمارستان فوت كرده است. با مواردي كه در بيمارستان مفيد در خصوص پسرم مشاهده كردم كاملا قابل باور مي‌دانم زماني كه فرزندم در حالت خفگي بود، پزشك معالج از حضور بر بالين فرزندم خودداري كرد و فريادزنان به ما گفت اگر ناراحتيد ببريد بيمارستان خصوصي! فرزندم ۲۰ ساعت در بخش اورژانس بيمارستان بستري بود و به علت عدم انجام اقدامات درماني در خصوص یک بيماري ساده و هدر دادن زمان طلايي ،فرزندم در بخش اورژانس دچار فلج مغزي شد و نهايتا فوت كرد. در رابطه با مساله ذكر شده گزارش پزشكي قانوني در پرونده كلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۳۷۰۷۶۱۵ موجود است و زماني كه فيلم دوربين‌هاي مداربسته براي اثبات اين قصور كادر درمان درخواست شد متاسفانه به مدت تقريبا ۲ ساعت از فيلم حذف و فيلم‌ها صرفا از يك زاويه داده شد كه تخت فرزندم به وضوح قابل مشاهده نيست و در اين خصوص گزارش پليس فتا و اتهام پرسنل بيمارستان با عنوان كتمان ادله اثبات جرم در پرونده كلاسه ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۵۰۵۲۸۱۸ موجود است. از سويي در خبرها ديدم كه رياست سازمان نظام پزشكي طي نامه‌اي به رييس دستگاه قضايي، از نحوه رفتار با كادر درمان بيمارستان مفيد گلايه داشته است! براي بنده و بسياري از هم‌ميهنان اين سوال وجود دارد كه آيا آقاي رييس‌زاده از رياست و كادر درمان بيمارستان مفيد به دليل رفتار ناشايست و قصور پزشكي كه منجر به فوت نوزادان بي‌گناه شده، گلايه‌اي ندارد؟! و آيا ايشان حق حيات را براي انسان‌ها داراي حرمت مي‌دانند؟ چطور برخي پزشكان كودكان در چنين بيمارستاني به خود اجازه چنين رفتارهايي مي‌دهند. بنابراين در اين خصوص خواهشمندم بازرسي دقيقي از اين بيمارستان و نحوه عملكرد كادر درمان و رفتار با كودكان و والدين به‌ عمل‌ آيد كه در آينده شاهد تكرار چنين پرونده‌هايي در بيمارستان فوق تخصصي كودكان مفيد تهران آن هم در قلب پايتخت نباشيم.»