ایران به علت حمله مستقیم به نیروی مستشاری، این حق بین‌المللی را برای پاسخ مستقیم دارد. پاسخ نیز باید یکپارچه و حتی همزمان باشد و این مصداقی جز حمله مستقیم به برخی بخش‌های نظامی و خاص رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، ایران به علت حمله مستقیم به نیروی مستشاری، این حق بین‌المللی را برای پاسخ مستقیم دارد. پاسخ نیز باید یکپارچه و حتی همزمان باشد و این مصداقی جز حمله مستقیم به برخی بخش‌های نظامی و خاص رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.

روزنامه خراسان نوشت: پاسخ به کمپین ترور جز حمله مستقیم به برخی بخش‌های نظامی و خاص رژیم صهیونیستی نتیجه بخش نیست.

بازنگری در تمهیدات حفاظتی و امنیتی لازم است، اما نکته این است که اجازه شکل گیری محاسبات خطرناک داده نشود. دشمن وقتی تصمیم قطعی برای حذف فردی می‌گیرد دیر یا زود بالاخره تصمیمش را عملی خواهد کرد. اصل این است که تلاش و دستور کار طرف مقابل یعنی کنترل محاسبات و در نتیجه پیش بینی پذیر کردن رفتار ایران به هم بریزد.

ایران به علت حمله مستقیم به نیروی مستشاری، این حق بین‌المللی را برای پاسخ مستقیم دارد. پاسخ نیز باید یکپارچه و حتی همزمان باشد و این مصداقی جز حمله مستقیم به برخی بخش‌های نظامی و خاص رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.

برای نمونه جبهه مقاومت قبل از این، سامانه‌های بردبلند رژیم در ایلات و مناطق جنوبی را که میزبان هواپیما‌های گران‌قیمت اف ۳۵ است، تست کرده و می‌تواند نتایج آزمایش خود را در اختیار چنین حملاتی قرار دهد. حمله به پایگاه های این هواپیما‌ها حتی صهیونیست‌ها را از اعلام خسارت‌های آن ناتوان می‌سازد.