منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت: در سال جدید قیمت خودروها کاهش نخواهد داشت!