بلومبرگ نوشت: «دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا «یک طرح مخاطره آمیز» را برای هدف قرار دادن ظرفیت های اقتصادی ایران تدوین کرده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،   «این طرح هدف مقابله با قدرت تهران برای حمایت از گروههای خود در منطقه خاورمیانه را که نیروهای آمریکایی را اخیرا در منطقه هدف قرار دادند، دنبال می کند.»

بلومبرگ در ادامه آورده است: «این طرح بر تنگ کردن حلقه فروش نفت ایران متمرکز است و شامل تقویت اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران نیز می شود.»

همین خبرگزاری از قول «علی فایزة» مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران نوشته است: «واشنگتن به تشدید تحریم ها علیه ایران تمایل دارد اما به دلیل محدودیت های سیاسی و ژئوپلتیکی، لزوما ابزار لازم را ندارد.»

در همین راستا بلومبرگ، طرح واشنگتن را «پر مخاطره» خوانده و به «زمان بندی دشوار » آن و نگرانی ها از تاثیر احتمالی آن روی بازارهای نفت اشاره کرده و آورده است که « این موضوع ممکن است به ناآرامی های جدید اقتصادی در جهان منجر شود که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بایدن خواهان آن نیست.»

خبرگزاری مذکور در ادامه نوشت: «این طرح مستلزم آن است که واشنگتن متحدانش در منطقه از جمله عربستان را برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت متقاعد کند؛ موضوعی که چه بسا واشنگتن را با چالش های بزرگی مواجه کند.»