نرخ تورم سالانه در دهک هزینه‌ای اول در سال جاری به ۴۰.۶ درصد رسیده است. همچنین، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات این دهک به ۴۲.۶ درصد و نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۸.۷ درصد رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه در گروه‌های پوشاک و کفش، تفریح و فرهنگ، دخانیات، آموزش، مسکن، کالاها و خدمات و ارتباطات روند صعودی داشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به آذر، ۲.۶ درصد رشد داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارها در دی‌ماه سال جاری ۳۸.۵ درصد بوده که نسبت به نرخ تورم نقطه‌ای آذر ۱.۶۶ واحد درصد کاهش‌یافته است. رشد قیمت‌ها در این ماه ناشی از نوسانات نرخ ارز، افزایش نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و عوامل تولید است. دولت با تأمین کسری بودجه‌ و اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و مانع افزایش تورم شود.

شکاف تورم در دهک‌ها

نرخ تورم سالانه در دهک هزینه‌ای اول در سال جاری به ۴۰.۶ درصد رسیده است. همچنین، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات این دهک به ۴۲.۶ درصد و نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۸.۷ درصد رسیده است.

از سوی دیگر در دهک هزینه‌ای دهم میزان نرخ تورم سالانه به ۴۵.۲ هست و نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات این دهک به بیش‌ترین میزان در بین سایر دهک‎ها یعنی ۴۹.۹ درصد رسیده است. همچنین، نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم ۴۳.۷ درصد است. نرخ تورم سالانه در دهک هزینه‌ای دهم نسبت به دهک هزینه‌ای اول ۴.۶ واحد درصد بیشتر است. از طرف دیگر، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک هزینه‌ای دهم حدود ۷.۳ واحد درصد بیشتر از دهک اول بوده است. همچنین، نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک هزینه‌ای دهم حدود ۵ واحد درصد بیشتر از دهک اول بوده است.

تورم در کدام استان‌ها بیشتر است؟

تورم نقطه‌ای در ۱۲ استان کمتر از نرخ تورم ۳۸.۵ درصدی کل کشور است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای در ۱۹ استان بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور است. استان‌های یزد، کردستان، ایلام، کرمانشاه و اصفهان به ترتیب با داشتن نرخ تورم نقطه‌ای معادل ۴۶.۱ درصد، ۴۴.۶ درصد، ۴۴ درصد، ۴۳.۸ درصد و ۴۳.۴ درصد دارای بیش‌ترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در بین سایر استان‌ها هستند.

استان‌های سیستان و بلوچستان، زنجان، تهران، خراسان شمالی و مازندران به ترتیب با داشتن نرخ تورم نقطه‌ای معادل ۲۷.۱ درصد، ۳۴.۴ درصد، ۳۴.۶ درصد، ۳۶.۷ درصد و ۳۷.۲ درصد دارای کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در بین استان‌های کشور هستند.

بیش‌ترین تورم در هتل و رستوران‌ها

گروه هتل و رستوران در بین سایر کالاها و خدمات با نرخ تورم نقطه‌ای ۵۵.۹ درصد دارای بیش‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه سال جاری بوده است. بعدازآن گروه کالایی پوشاک و کفش و گروه تفریح و فرهنگ به ترتیب با نرخ تورم نقطه‌ای ۴۶ درصد و ۴۳.۴ درصد در رتبه دوم و سوم بیش‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه ۱۴۰۲ قرار دارند.

تورم تفریح و فرهنگ

نرخ تورم نقطه‌ای برای گروه تفریح و فرهنگ از ۳۷.۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۳.۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۶.۲ واحد درصد بیشتر شده است.

تورم دخانیات

تورم نقطه‌ای برای گروه دخانیات از ۳۲.۸ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۳.۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۱۰.۵ واحد درصد بیشتر شده است.

تورم آموزش

تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه آموزش در دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۳۳.۹ درصد بوده و در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۲.۲ درصد رسیده که حکایت از افزایش ۸.۲ واحد درصدی است.

تورم مسکن

تورم نقطه به نقطه در گروه مسکن از ۳۳.۹ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۶.۶ واحد درصد افزایش پیداکرده است. افزایش هزینه‌های مسکن ازجمله قیمت مسکن و میزان اجاره‌بها را می‌توان ناشی از نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی و غیره دانست.

تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۷۰.۵ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۸.۹ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ رسیده و به میزان ۳۱.۶ واحد درصد کاهش پیداکرده است.

تورم کالاها و خدمات

تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه کالاها و خدمات متفرقه در دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۳۵.۲ درصد بوده و سپس در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۸.۵ درصد رسیده که حکایت از افزایش ۳.۲ واحد درصدی است.

تورم ارتباطات

تورم نقطه‌ای در گروه ارتباطات در دی‌ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۳ درصد بوده و در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۲ درصد رسیده است.
تورم نقطه‌ای در گروه ارتباطات در دی‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۱۰.۱ واحد درصد بیشتر شده است. افزایش هزینه‌های ارتباطات در سال جاری ناشی از افزایش تعرفه اینترنت بوده است.