بی حجاب های شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن هم متدینند هم انقلابی و هم در مسیر حق ، البته با اندکی خطا.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  عباس عبدی نوشت: همشهری: بی حجاب‌های شرکت کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم متدینند هم انقلابی و هم در مسیر حق، البته با اندکی خطا. اگر این اندکی خطا، مستحق برخورد نیست پس با هیچ زن دیگری هم نباید برخورد کرد. اگر جرم است و به صفت تدین و انقلابی بودن نادیده می‌گیرید، تبعیض آمیز و خلاف عدالت است.

عباس عبدی به مطلب روزنامه همشهری درباره شرکت کننده های بی حجاب در در راهپیمایی ۲۲ بهمن واکنش نشان داد.

وی در توییتر نوشت: همشهری: بی حجاب های شرکت کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم متدینند هم انقلابی و هم در مسیر حق ، البته با اندکی خطا.

اگر این اندکی خطا، مستحق برخورد نیست پس با هیچ زن دیگری هم نباید برخورد کرد. اگر جرم است و به صفت تدین و انقلابی بودن نادیده می‌گیرید، تبعیض آمیز و خلاف عدالت است.