زباله‌گردی که تاکنون یک آسیب اجتماعی به شمار می‌رفت ،حالا قرار است به یک شغل تبدیل شود. بنا بر اظهارات مقامات دولتی، تعداد زباله‌گردها در کشور به‌ویژه در تهران افزایش پیدا کرده است. به گزارش تجارت نیوز،

زباله‌گردی که تاکنون یک آسیب اجتماعی به شمار می‌رفت ،حالا قرار است به یک شغل تبدیل شود. بنا بر اظهارات مقامات دولتی، تعداد زباله‌گردها در کشور به‌ویژه در تهران افزایش پیدا کرده است. به گزارش تجارت نیوز،
پیش‌تر محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: «افرادی که در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند از کودکان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند.» حیدرهایی گفت که تعداد کودکان زباله‌گرد در سطح شهر افزایش داشته است.