:صف شاکیان کوروش کمپانی به حدود دو هزار نفر رسیده است که هر کدام طلبشان از این شرکت متفاوت است،شاکیان این پرونده از نبود نظارت بر این شرکت شکایت دارند

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، صف شاکیان کوروش کمپانی به  حدود دو هزار نفر رسیده است که هر کدام طلبشان از این شرکت متفاوت است،شاکیان این پرونده از نبود نظارت بر این شرکت شکایت دارند.در ابتدا بر سر داشتن یا نداشتن مجوز فعالیت این شرکت اخبار ضد و نقیض بود. انتشار تصاویری نشان داد این شرکت پروانه کسب داشته است اما مسئولان اتاق اصناف می گویند داشتن پروانه کسب مجوز پیش فروش نیست.

آنها می گویند قبلا به این تخلف رسیدگی شده است.اتحادیه در برج ۷ اقدام به پلمب این شرکت کرده است و شرکت خیلی زود فکت پلمب شده است که این فکت پلمب از طریق اتحادیه انجام نشده است و باید پیگیری لازم انجام شود تا دید از طریق چه ارگانی فکت پلمب صورت گرفته است.