وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید که تحریم یک توفیق اجباری در بالا بردن سهم درآمدهای پایدار در بودجه است تا دولت وابسته به درآمدهای نفتی به سمت دولت وابسته به درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند.

وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید که تحریم یک توفیق اجباری در بالا بردن سهم درآمدهای پایدار در بودجه است تا دولت وابسته به درآمدهای نفتی به سمت دولت وابسته به درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند.
« احسان خاندوزی» در سیزدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی با بیان اینکه سال‌هاست یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و دلسوزان اقتصاد ایران اتکای منابع عمومی دولت بر درآمدهای پایدار است، اظهار داشت: دغدغه مهم این است که بتوانیم اتکای منابع عمومی دولت را از سمت درآمدهای ناپایدار نفتی باید به سمت منابع پایدار برگردانیم که البته ثمره آن کمتر منجر به این شده که در عمل دولت از شیوه رایج تامین درآمدهای عمومی از محل فروش نفت دل بکند.
وی ادامه داد: تحریم انگیزه بیشتری ایجاد کرده و یک توفیق اجباری در بالا بردن سهم درآمدهای پایدار در بودجه بوده تا دولت وابسته به درآمدهای نفتی به سمت دولت وابسته به درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند.
به این حد از مالیات‌ستانی نباید بسنده کرد
خاندوزی گفت: با وجود تمام موانع، میزان هدف‌گذاری سیاست‌گذاران در وصول مالیات سال‌های ١۴٠٠ و ١۴٠١ و ١١ ماهه ١۴٠٢ محقق شده و بلکه بیشتر از این اعداد هم محقق شده است اما اثربخشی و تحول‌گرایی که بر آن تاکید داریم به حدی نبوده که امروز آن را به عنوان دستاورد قابل توجه اعلام کنیم و هرچند که در سیاست‌‌گذاری‌ها در یک چرخش کیفی در مالیات‌ستانی قدم برداشتیم اما به این اقدامات نباید بسنده کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید به رونق داخلی و رشد اقتصادی وابسته شود تا درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا کند، ادامه داد: همین روند باعث می‌شود که سیاست‌گذار به اینکه تصمیماتش چه اثری بر اقتصاد و تولید می‌گذارد، حساس شود و همین موضوع باعث حرکت به سمت منابع مالیاتی و بخش خصوصی قوی‌تر می‌شود تا در نهایت تصمیماتی گرفته شد که منجر به افزایش صادرات شود که به دنبال آن بتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این منطق درستی است و بر اجرای آن پافشاری داریم.
توجهی به اعتراضات برخی فعالان اقتصادی نداریم
وزیر اقتصاد گفت: بر این اصلاحات تاکید داریم چرا که ثمره آن بالا رفتن سهم درآمدهای مالیاتی در منابع پایدار است. این تصمیمات باعث می‌شود به جای اینکه سیاست‌‌گذار صرفا به منافع عمومی کوتاه‌مدت بینید منافع بخش واقعی اقتصاد را برای بلندمدت را در نظر بگیرد.
خاندوزی با اشاره به افزایش شناسایی مودیان مالیاتی تاکید کرد: با سربلندی اعلام می‌کنیم که بالاترین میزان شناسایی در مودیان جدید مالیاتی را در این سه سال گذشته دولت انجام دادیم اما به این بسنده نمی‌کنیم و به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی حرکت می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ‌سازی مالیات‌ستانی با همراه کردن بازیگران نظام اجتماعی و اقتصادی انجام می‌شود، گفت: عده‌ای فعالان اقتصادی و اجتماعی خوش ندارند که ساختار مالیاتی اصلاح شود و می‌خواهند همین فضای گل‌آلود مالیاتی ادامه پیدا کند و هزینه زیادی هم می‌کنند تا اعتراضاتی راه بیندازند اما در این مدت با همکاری اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاونی و اصناف، بخش قابل توجهی از غیردولتی‌ها همراه و همسو شده‌اند که نتیجه آن افزایش سهم منابع پایدار در بودجه از ٣٠ به بالای ۴٠درصد است.