آمار سرقت در کشور طی سال‌های اخیر روند افزایشی را در پیش گرفته است؛ از سرقت از اماکن دولتی گرفته تا اماکن خصوصی.به گزارش تجارت نیوز،برخی از جامعه‌شناسان می‌گویند میان آسیب‌های اجتماعی و وضعیت اقتصادی افراد و جامعه رابطه معناداری برقرار است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  آمار سرقت در کشور طی سال‌های اخیر روند افزایشی را در پیش گرفته است؛ از سرقت از اماکن دولتی گرفته تا اماکن خصوصی.به گزارش تجارت نیوز،برخی از جامعه‌شناسان می‌گویند میان آسیب‌های اجتماعی و وضعیت اقتصادی افراد و جامعه رابطه معناداری برقرار است. به باور آنها هر چقدر شرایط اقتصادی رو به وخامت برود، طبیعی است که آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت نیز افزایش یابد و برعکس.

اقتصاد ایران سال‌هاست که حال و روز خوشی ندارد. با گذر زمان شدت این بیماری کمتر که نه، بیشتر هم شد. کافی است نگاهی به شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم. تورم به استناد مرکز آمار ایران، بیش از ۴۲ درصد است. در همین حال، پیش‌بینی‌های کارشناسان هم حکایت از این دارد که با ادامه سیاستگذاری‌های فعلی، افزایش تورم در ایران همچنان بر مدار صعودی حرکت می‌کند.

افزایش ۸۶ درصدی سرقت طی یک دهه

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان از سیر صعودی آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر می‌دهد. در این میان سرقت، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. آمار دقیقی از وضعیت سارقان منتشر نشده است. برای مثال نمی‌دانیم چه میزان از این سرقت‌ها، سرقت اولی هستند یا آنکه چه تعداد از این افراد شاغل هستند و در کنار شغل خود دست به سرقت زده‌اند. داشتن چنین آمارهایی تحلیل این داده‌ها را دقیق‌تر می‌کند و تصویر روشن‌تری از جامعه می‌دهد.

روند افزایشی سرقت در ایران
آنچه در ادامه بررسی می‌شود آمار برخی از انواع سرقت در سال گذشته و سال‌های پیش از آن است. مرکز آمار این آمارها را به نقل از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است.سال گذشته، یک میلیون و ۱۸ هزار و ۴۱۵ مورد سرقت ثبت رسمی شد. جمعیت ایران، سال گذشته، ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر محاسبه شده است. این میزان سرقت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشته است. جمعیت ایران آن زمان حدود ۷۶ میلیون نفر بود.

افزایش ۴۰۹ درصدی سرقت از اماکن خصوصی!
نکته دیگر در داده‌های مرکز آمار ایران، وضعیت انواع سرقت در کشور است. سال گذشته، ۲۴۴ هزار و ۹۱ مورد سرقت از اماکن خصوصی ثبت شد که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۰۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
سال ۱۴۰۰ نیز ۲۴۱ هزار و ۴۲ مورد سرقت از اماکن خصوصی از سوی نیروی انتظامی کشور ثبت رسمی شده است.

روند افزایشی سرقت از اماکن دولتی
در بررسی انواع سرقت، اماکن دولتی هم لحاظ شده است. سرقت از اماکن دولتی هم در سال‌های اخیر روند افزایشی را طی کرد. سال گذشته، ۱۸ هزار و ۷۰۴ مورد سرقت از اماکن دولتی ثبت رسمی شد که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۷۹ درصد افزایش داشته است. سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۱۸ هزار مورد سرقت از اماکن دولتی در ایران ثبت شد.

افزایش ۷۳ درصدی سرقت از مغازه‌ها
منازل مسکونی یکی دیگر از اهداف سارقان است. سال گذشته، ۱۳۳ هزار و ۳۰۴ مورد سرقت از منزل ثبت شد که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. نیروی انتظامی، سال گذشته، ۳۵ هزار و ۱۴۲ مورد سرقت از مغازه را ثبت کرده که نشان می‌دهد نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۷۳ درصد افزایش داشته است.
سرقت اتومبیل هم در سال گذشته ۸۵ هزار و ۸۵ مورد گزارش شده است. این نوع از سرقت نیز نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۱۴ درصد افزایش داشت.

افزایش ۵۸ درصدی سرقت از احشام
نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران میزان سرقت از احشام را نیز در سال گذشته، ۱۹ هزار و ۲۸۲ مورد گزارش داده که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۸ درصد افزایش داشت.همچنین سرقت از لوازم خودرو نیز در سال گذشته، ۳۸۶ هزار و ۱۷۰ مورد ثبت رسمی شده است. این نوع سرقت نیز نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۶۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. سرقت موتورسیکلت نیز در سال‌های اخیر روند افزایشی را طی کرد. این نوع سرقت نیز سال گذشته، ۹۶ هزار و ۶۳۷ مورد ثبت رسمی شده که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۴ درصد افزایش داشته است.

چند نفر دستگیر شدند؟
همه این داده‌ها نشان می‌دهد که انواع سرقت در کشور در یک دهه گذشته مسیر افزایشی طی کرده است. نکته دیگر در بررسی این داده‌ها این است که بسیاری از سرقت‌ها به‌ویژه سرقت‌های خرد ثبت رسمی هم نمی‌شوند، برای مثال سرقت موبایل، یا کیف‌قاپی و… .

آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داد، سال گذشته دستگیرشدگان انواع سرقت‌ها، ۳۸۹ هزار و ۱۴۶ نفر بودند. سال ۱۳۹۱، تعداد دستگیرشدگان ۳۰۶ هزار و ۵۷۰ نفر بود. به عبارتی تعداد دستگیرشدگان در سال گذشته، حدود ۲۷ درصد افزایش یافت.