رضا صالحي اميري، وزير اسبق ارشاد در هفدهمين همايش سالانه انجمن علوم سياسي ايران گفت: نظام بايد در دو حوزه داخلي و خارجي سياست‌هاي خودش را اصلاح كند و اين شدني نيست مگر اينكه باور كنيم در ريل حكمراني معيوب هستيم.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،   وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينكه شش دهك جامعه امروز در سخت‌ترين شرايط زيست مي‌كنند، گفت: ما با پديده‌اي به نام گسترش‌ روزافزون لشكر گرسنگان مواجه هستيم. به جامعه‌اي كه شش دهك آن گرسنه مي‌خوابند، نمي‌توانيد بگوييد حكمراني ما مطلوب است. مساله مهم جامعه ايران بحث كارآمدي است‌ و فقدان كارآمدي و ناتواني در پاسخگويي به سوالات جامعه يكي از شاخص‌هاي حكمراني معيوب است‌. كارآمدي عنصري است‌ كه در سفره مردم ديده مي‌شود و نياز به سخنراني ندارد. رضا صالحي‌اميري در هفدهمين همايش سالانه انجمن علوم سياسي ايران گفت: آن چيزي كه در طول چهل و پنج سال گذشته به دنبال آن بوديم، نه سياست، نه اقتصاد، نه فرهنگ و نه جامعه بود، بلكه همه آن است. چالش‌هاي ساختار سياسي از جمله فقدان كارآمدي در دولت و در ساختار سياسي، فساد افسارگسيخته، سياست خارجي ناكارآمد و مناقشه‌آميز، فقدان نظام حزبي، اختلاف حاكميت و مردم، شكاف عميق در رضايت‌بخشي مشاركت اجتماعي، فقدان حل مساله اعتراض در جامعه ايران، فقدان راه‌حل درست براي حل مشكلات، افول سرمايه اجتماعي، بروز پديده نااميدي و يأس هر روز به فرسايش جامعه منجر خواهد شد. وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينكه شش دهك جامعه امروز در سخت‌ترين شرايط زيست مي‌كنند، افزود: وقتي دو دهه اخير را واكاوي مي‌كنيم، عمدتا شاخص‌ها رو به افول است. موضوع خشونت، حريم خصوصي، شكاف اجتماعي، حاشيه نشيني، فرار گسترده مغزها از جمله جوانان و سلبريتي‌ها، مساله پوشش و حجاب، امنيت فردي، جامعه و رويكرد قضايي از جمله شاخص‌هايي بود كه رو به افول رفته است. وي با تاكيد بر اينكه همه‌ نهادهاي فرهنگي به يك بن‌بست رسيده‌اند و فاقد گفتمان و ايده براي‌ عبور از وضع موجود هستند، اظهار داشت: ناكارآمدي نظام آموزش بسيار نگران‌كننده است. از سوي ديگر بحران‌ها و گرايشات و سلايق جامعه به‌شدت تغيير كرده و حاكميت در شيوه سنت خود گرفتار شده و همين باعث منازعات سنگين بين حاكميت و جامعه شده است. ما با افراط‌گرايي در حوزه فرهنگي مواجه شده‌ايم. سوال اصلي اينجاست كه كدام يك مساله ماست؟ مشكل ما عدم درك روي تغييرات و مساله اصلي فقدان الگوي حكمراني مطلوب است. تا زماني كه شيوه حكمراني تغيير نكند، هيچ تغييري در اقتصاد، فرهنگ، سياست و جامعه رخ نخواهد داد. صالحي‌اميري با تاكيد بر اينكه مساله انتخابات در ساختار حكمراني معيوب، تحول‌گرايي نيست، اظهار داشت: تا زماني كه باور نكنيم در لوپ حكمراني معيوب هستيم تا تغيير ريل ندهيم شرايط تغيير رخ نخواهد داد. كشورهاي همسايه ما با داشتن شاخص‌هاي حداقلي توانستند كارآمدي و حكمراني مطلوب حداقلي ايجاد كنند. ما با شاخص‌هاي حداقلي مي‌توانيم حكمراني معقول حداقلي داشته باشيم.
وي يادآور شد: ما با پديده‌اي به نام گسترش‌ روزافزون لشكر گرسنگان مواجه هستيم. به جامعه‌اي كه شش دهك آن گرسنه مي‌خوابند، نمي‌توانيد بگوييد حكمراني ما مطلوب است. مساله مهم جامعه ايران بحث كارآمدي است‌ و فقدان كارآمدي و ناتواني در پاسخگويي به سوالات جامعه يكي از شاخص‌هاي حكمراني معيوب است‌. كارآمدي عنصري است‌ كه در سفره مردم ديده مي‌شود و نياز به سخنراني ندارد. ما قدرت‌ اجتماعي را از دست داديم و شكاف‌هاي اجتماعي در جامعه عميق شد و الان در مرز گسل هستيم. وي خاطرنشان كرد: باور دارم كه ما نيازمند تغيير از وضع موجود به وضع مطلوب هستيم. آيا امروز مي‌توانيم با جوانان و زنان در كف خيابان صحبت كنيم؟ آيا انتخابات حاضر باعث وفاق ملي شد؟ آيا شصت درصدي كه نيامدند سنخ‌شناسي شدند؟ بايد كرامت را براي جامعه فراهم كرد و نمي‌توانيد به جامعه بگوييد در رياضت زندگي كنيد، چون ۵۰ سال ديگر مي‌خواهيد به قله برسيد. با پديده چاي دبش شش درصد از سرمايه اجتماعي كاهش پيدا كرد. صالحي اميري با بيان اينكه بايد حاكميت را پيش‌بيني‌پذير كرد، گفت: بايد رفاه‌ با كرامت‌ را براي جامعه فراهم كرد و نمي‌توانيد به جامعه بگوييد در رياضت زندگي كند چون ۵۰ سال ديگر مي‌خواهيد به پيشرفت برسيد. قانون ‌اساسي مقدس نيست و در بستر زمان نياز به تغيير دارد حضور و ظهور قشر انديشه و قلم در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ضروري است. حضرت اميرالمومنين(ع) گفت در جامعه‌اي كه سفله‌ها حاكم مي‌شوند وضعيت مردم بدتر خواهد شد.وي در پايان تاكيد كرد: ما نيازمند بازسازي آموزش عالي و آموزش و پرورش هستيم تا زماني كه اين موضوع را تغيير ندهيم، نمي‌توانيم به ريل توسعه برگرديم. جامعه نيازمند اميد و خوشي است. تغیير ريل حكمراني منجر به توسعه خواهد شد و اين باعث مي‌شود نظام در دو عرصه ملي و بين‌المللي سرمايه و قدرت خود را بازيابي كند.