: علی مطهری گفت: تاخیر برجام کار روسیه است و روسیه مایل به برجام نبود.به گزارش جماران،وی افزود: ما از منافع اقتصادی خود بخاطر همراهی با روسیه کوتاه آمده ایم. ما وارد جنگ با اوکراین شدیم و مسائل خود را با روسیه‌ ترکیب کرده‌ایم.