میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد به ماجرای درگیری یک طلبه با یک خانم در قم واکنش نشان داد و نوشت: اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد به ماجرای درگیری یک طلبه با یک خانم در قم واکنش نشان داد و نوشت: اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود.

میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد در توییتی با اشاره به ماجرای درگیری یک طلبه با یک خانم در قم نوشت: بخشی از برخورد قضایی با جرایم عمومی، مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان است. عکس گرفتن از کسی که در ملا عام کاری بر خلاف شرع و قانون و عرف انجام می دهد خودش عرف روزگار رسانه است. اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود. محیط جامعه فضای خصوصی کسی نیست.

مشاور وزیر ارشاد: اگر آن طلبه صبور از خانم متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود / بخشی از برخورد قضایی با جرایم عمومی، مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان است