المانیتور در گزارشی نوشت:پیش از حمله احتمالی ایران به اسرائیل، پنتاگون نیروهای خود را به خاورمیانه منتقل می کند

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  تهدید انتقام جویانه ایران، دولت بایدن را وارد یک اقدام متعادل کننده نامطمئن کرده است، زیرا به دنبال کمک به دفاع از اسرائیل و در عین حال اجتناب از درگیری گسترده تر با ایران و نیروهای نیابتی آن است.

دولت بایدن امیدوار است که دیپلماسی لحظه آخری ممکن است از حمله مورد انتظار ایران و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل جلوگیری کند.

اما مقامات واشنگتن روی آن حساب نمی کنند. چندین مقام به المانیتور گفتند که پنتاگون انتقال نیروهای نظامی به منطقه را در تلاش برای جلوگیری از حمله و دفاع بهتر از نیروهای آمریکایی در صورت هدف قرار دادن آنها آغاز کرده است.

منابع آمریکایی که در جریان  اطلاعاتی قرار گرفتند، گفتند که انتظار دارند ایران و گروه‌های نیابتی‌اش ممکن است طی دو روز آینده حمله‌ای را علیه اسرائیل انجام دهند، حتی در شرایطی که طبق گزارش‌ها، دولت بایدن متحدان غربی و عرب را در تلاش برای متقاعد کردن ایران برای کاهش تنش به خدمت گرفته است.

منابع المانیتور گفتند که حمله پیش بینی شده ممکن است شامل موشک ها و ازدحام پهپادها باشد.