ویدئویی از یک کارگر باربری این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود. این کارگر در حال حمل یک یخچال سنگین وزن دیده می‌شود و طبیعتا برای این کار مزدی بالاتر از کارگری دریافت نمی‌کند. برخی کاربران با اشتراک این عکس از صولت مرتضوی، وزیر کار خواستند این ویدئو را ببینید تا سختی‌های شغل کارگران را بیشتر درک کنند.