پانزدهمین نمایشگاه‌ دستاوردهای پژوهشی و نهمین دوره اول علامه حلی ۳ متفاوت‌تر از سال های گذشته با عنوان(نمایشگاه سیمرغ)برگزار شد. این نمایشگاه در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه در مدرسه دوره اول علامه حلی ۳ برپا شد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، پانزدهمین نمایشگاه‌ دستاوردهای پژوهشی و نهمین دوره اول علامه حلی ۳ متفاوت‌تر از سال های گذشته با عنوان(نمایشگاه سیمرغ)برگزار شد.این نمایشگاه در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه در مدرسه دوره اول علامه حلی ۳ برپا شد.در این نمایشگاه ۱۳۰ پروژه در ۸ گروه پژوهشی(شیمی،فیزیک،زیست،الکترونیک،برنامه‌نویسی،طراحی‌دیجیتال و فیلم‌سازی) دستاورد ها خود را به نمایش گذاشتندریاست محترم سمپاد، سرکار خانم یاوری در روز ۱۴ اردیبهشت ماه(مصادف با روز سمپاد)از این‌ نمایشگاه دیدن کردند.