ساعت نه صبح یکشنبه سی اردیبهشت بود که بالگرد رئیس جمهور به خداآفرین و پایین دست سد قیزقلعه‌سی جهت افتتحاح سد رسید. بالگرد رئیس بعد از افتتاح سد، ساعت یک و ربع به سمت پالایشگاه تبریز حرکت کرد، اما در بین راه دچار سانحه شد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،ساعت نه صبح یکشنبه سی اردیبهشت بود که بالگرد رئیس جمهور به خداآفرین و پایین دست سد قیزقلعه‌سی جهت افتتحاح سد رسید. بالگرد رئیس بعد از افتتاح سد، ساعت یک و ربع به سمت پالایشگاه تبریز حرکت کرد، اما در بین راه دچار سانحه شد.

گزارش ویدیویی «انتخاب» در این باره را ببینید: