آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرد که میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۳۰ برابر سقف مجاز در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرد که میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۳۰ برابر سقف مجاز در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده است.

این نهاد در اسفند ماه گذشته این افزایش را ۲۷ برابر و در آبان ماه ۲۲ برابر سقف مجاز در توافق سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کرده بود.

در گزارش جدید آژانس همچنین ادعا شده است که «در یک سال گذشته در زمینه اجرای مفاد توافقنامه چهارم مارس ۲۰۲۳ هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است».

در بخش دیگری از این گزارش با تکرار برخی ادعاها آمده است که مدیرکل آژانس «از حل نشدن مشکل قدیمی مربوط به مقررات پادمانی در تاسیسات ایران ابراز تأسف می‌کند».